Có 1 tỷ nên đầu tư bất động sản ở đâu?

Có 1 tỷ nên đầu tư bất động sản ở đâu? Chào tất cả các bạn. Rất nhiều người sau một thời gian kinh doanh về một lĩnh vực nào đó thì họ có dư ra một khoản tiền. Họ có  có chia sẽ và hỏi mình là có được …

Read More »

4 cách để định giá bất động sản?

Bạn thiếu kinh nghiệm mua bất động sản? Bạn thiếu cách thẩm định giá? Bạn không biết miếng đất mình chuẩn bị mua đáng giá bao nhiêu? Chào tất cả các bạn. Đa phần người mua đất, nhất là những người lần đầu mua bất động sản. Họ thiếu kinh …

Read More »